RSS Feed Facebook Twitter

 

Slovenský

 

Ako ste si to mohli všimnúť, plne rešpektujeme rolu angličtiny ako hlavného jazyka Internetu. Studio Legale Sutti je však vel˅mi proti “anglosaskēmu monoglotizmu” v oblasti medzinārodných kontaktov a obchodných zāležitostí.

Okrem prispievania k ochudobňovaniu semantiky a kultúrnych identit vo svojom dôsledku, sistematické a výlučné využívanie anglického jazyka v kontaktoch medzi osobami rozličných národností, spôsobuje v skutočnosti určitē praktickē nepríjemnosti, medzi ktorými v neposlednej rade patrí taktiež neistota prameniaca z používania “tretieho” jazyka vo vzťahu k obom stranám. Komplikuje diskusie o inštitútoch a výrazoch vlastných sistémom vychádzajúcich z Rímského práva, akými sú právne sistémy kontinentálnej Európy a Japonska, v jazyku hovoreným výlučne štátmi “common law”.

Všetci tí, ktorí nie sú z anglicky hovoriacich krajín, sú preto vel˅mi povzbuzovaní v ich kontaktoch so zástupcami Studio Legale Sutti, používať svoj rodný jazyk, akonáhle je to prakticky možné. Ako alternatíva sa im ponúka používanie taliančiny, alebo dokonce inēho jazyka kontinentālnej Európy, v prípade, že sū dostatočne ovlādané oboma partnermi.

Z dôvodu dostupnosti informácií o právnych službách Studio Legale Sutti slovenským potenciálnym klientom, ponúkāme preto niektoré informácie týkajúce sa našej advokātskej kancelārie taktiež v slovenčine.

Čo sa týka korešpondecie, advokātska kancelāria disponuje v súčasnej dobe týmito jazykmi:

  • italiančina
  • angličtina
  • francúžština
  • nemčina
  • japončina
  • španielčina
  • rumunština
  • bulharština
  • srbochorvátština
  • ruština

Niektorí naši pracovníci disponujú znalosťami portugalskēho, albánského, holandského a flámského jazyka.


Latest News

Concluso con successo leading case in materia di privacy e corrispondenza elettronica

Milano, 17 luglio 2017 Assoluzione per Selvaggia Lucarelli, difesa da Isabella Corlaita nella vicenda che […]

SLS is ACQ’s “International Litigation Advisory Firm of the Year” in Italy for the Fourth Year in a Row

Milan, July 11th 2017   Once again Studio Legale Sutti is the International Commercial Litigation […]

Further Italian Ratings for SLS

Milan, June 28th 2017 According to Legalcommunity‘s Mag of May 2017 ratings of law firms active […]