RSS Feed Facebook Twitter

 

Slovenský

 

Ako ste si to mohli všimnúť, plne rešpektujeme rolu angličtiny ako hlavného jazyka Internetu. Studio Legale Sutti je však vel˅mi proti “anglosaskēmu monoglotizmu” v oblasti medzinārodných kontaktov a obchodných zāležitostí.

Okrem prispievania k ochudobňovaniu semantiky a kultúrnych identit vo svojom dôsledku, sistematické a výlučné využívanie anglického jazyka v kontaktoch medzi osobami rozličných národností, spôsobuje v skutočnosti určitē praktickē nepríjemnosti, medzi ktorými v neposlednej rade patrí taktiež neistota prameniaca z používania “tretieho” jazyka vo vzťahu k obom stranám. Komplikuje diskusie o inštitútoch a výrazoch vlastných sistémom vychádzajúcich z Rímského práva, akými sú právne sistémy kontinentálnej Európy a Japonska, v jazyku hovoreným výlučne štátmi “common law”.

Všetci tí, ktorí nie sú z anglicky hovoriacich krajín, sú preto vel˅mi povzbuzovaní v ich kontaktoch so zástupcami Studio Legale Sutti, používať svoj rodný jazyk, akonáhle je to prakticky možné. Ako alternatíva sa im ponúka používanie taliančiny, alebo dokonce inēho jazyka kontinentālnej Európy, v prípade, že sū dostatočne ovlādané oboma partnermi.

Z dôvodu dostupnosti informácií o právnych službách Studio Legale Sutti slovenským potenciálnym klientom, ponúkāme preto niektoré informácie týkajúce sa našej advokātskej kancelārie taktiež v slovenčine.

Čo sa týka korešpondecie, advokātska kancelāria disponuje v súčasnej dobe týmito jazykmi:

  • italiančina
  • angličtina
  • francúžština
  • nemčina
  • japončina
  • španielčina
  • rumunština
  • bulharština
  • srbochorvátština
  • ruština

Niektorí naši pracovníci disponujú znalosťami portugalskēho, albánského, holandského a flámského jazyka.


Latest News

La difesa di Grum da parte dello Studio Legale Sutti

Milano, 17 gennaio 2018 La video-intervista rilasciata da Stefano Sutti a Law Talks in merito al […]

Lo Studio Legale Sutti interviene sul sequestro del caracat

Milano, 13 gennaio 2018 In una tragica storia italiana, ieri mattina giovedì 11/01/2018 i carabinieri […]

Livia Oglio al Master su Economia e Diritto degli Scambi Internazionali

Verona, 13 dicembre 2018 Oggi lezione di Livia Oglio al Master su Economia e Diritto […]