RSS Feed Facebook Twitter

 

Shqiptar

 

Megjithëse, nga ç’mund të shihni edhe vetë, njohim plotësisht rolin universal të gjuhës angleze në Internet, Studio Legale Sutti është krejtësisht kundër “monoglotizmit anglosakson” në fushën e kontratave ndërkombëtare dhe të bisnesit.

Përveç një varfërimi të përgjithshëm në nivelin semantik dhe ne identitetin kulturor, përdorimi sistematik dhe escluziv i gjuhës angleze në kontaktet ndërmjet personave të kombësive të ndryshme, sjell, në fakt, një seri pengesash praktike, ndërmjet të cilave jo e fundit eshte pasiguria që rrjedh nga përdorimi i një gjuhe që është e huaj për të dyja palët si edhe vështirësia e të diskutuarit mbi istitute dhe koncepte të sistemeve juridike të modelit romanist, si ato të Evropës kontinentale dhe të Japonisë, në një gjuhë të folur ekskluzivisht në vendet e “common law”.

Të gjithë ata që nuk janë anglezë, australianë, amerikanë, skocezë, etj. inkurajohen, për këtë arsye, në përdorimin e gjuhës së tyre në kontaktet që lidhin me antarët e SLS, sa herë që kjo është e mundur; si zgjedhje e dytë, gjuhën italiane, nëse ndjehen më të sigurtë në përdorimin e saj; ose në fund, një tjeter gjuhë të evropës kontinentale, që njihet në mënyrë të mjaftueshme nga të dyja palët.

Për komoditetin e lexuesve tanë të gjuhës shqipe japim, gjithësesi, këtu, në këtë gjuhë, disa të dhëna të përgjithëshme mbi studion, të lidhura drejtpërdrejtë me të tjera të dhëna të përmbajtura në këtë sito.

Përsa i përket korrespondencës, në Studio përdoren aktualisht gjuhët e mëposhtëme:

  • italiane
  • angleze
  • franceze
  • gjermane
  • japonese
  • spanjolle
  • rumene
  • bullgare
  • serbo-kroate
  • ruse

Disa antarë të studios kanë, gjithashtu, njohuri të gjuhës portogeze, finlandeze dhe hollandeze-flaminga.


Latest News

La difesa di Grum da parte dello Studio Legale Sutti

Milano, 17 gennaio 2018 La video-intervista rilasciata da Stefano Sutti a Law Talks in merito al […]

Lo Studio Legale Sutti interviene sul sequestro del caracat

Milano, 13 gennaio 2018 In una tragica storia italiana, ieri mattina giovedì 11/01/2018 i carabinieri […]

Livia Oglio al Master su Economia e Diritto degli Scambi Internazionali

Verona, 13 dicembre 2018 Oggi lezione di Livia Oglio al Master su Economia e Diritto […]