RSS Feed Facebook Twitter

 

Shqiptar

 

Megjithëse, nga ç’mund të shihni edhe vetë, njohim plotësisht rolin universal të gjuhës angleze në Internet, Studio Legale Sutti është krejtësisht kundër “monoglotizmit anglosakson” në fushën e kontratave ndërkombëtare dhe të bisnesit.

Përveç një varfërimi të përgjithshëm në nivelin semantik dhe ne identitetin kulturor, përdorimi sistematik dhe escluziv i gjuhës angleze në kontaktet ndërmjet personave të kombësive të ndryshme, sjell, në fakt, një seri pengesash praktike, ndërmjet të cilave jo e fundit eshte pasiguria që rrjedh nga përdorimi i një gjuhe që është e huaj për të dyja palët si edhe vështirësia e të diskutuarit mbi istitute dhe koncepte të sistemeve juridike të modelit romanist, si ato të Evropës kontinentale dhe të Japonisë, në një gjuhë të folur ekskluzivisht në vendet e “common law”.

Të gjithë ata që nuk janë anglezë, australianë, amerikanë, skocezë, etj. inkurajohen, për këtë arsye, në përdorimin e gjuhës së tyre në kontaktet që lidhin me antarët e SLS, sa herë që kjo është e mundur; si zgjedhje e dytë, gjuhën italiane, nëse ndjehen më të sigurtë në përdorimin e saj; ose në fund, një tjeter gjuhë të evropës kontinentale, që njihet në mënyrë të mjaftueshme nga të dyja palët.

Për komoditetin e lexuesve tanë të gjuhës shqipe japim, gjithësesi, këtu, në këtë gjuhë, disa të dhëna të përgjithëshme mbi studion, të lidhura drejtpërdrejtë me të tjera të dhëna të përmbajtura në këtë sito.

Përsa i përket korrespondencës, në Studio përdoren aktualisht gjuhët e mëposhtëme:

  • italiane
  • angleze
  • franceze
  • gjermane
  • japonese
  • spanjolle
  • rumene
  • bullgare
  • serbo-kroate
  • ruse

Disa antarë të studios kanë, gjithashtu, njohuri të gjuhës portogeze, finlandeze dhe hollandeze-flaminga.


Latest News

Stefano Sutti al convegno di Eliminalia il 9 marzo

Milano, 1 marzo 2018 Stefano Sutti, venerdì 9 marzo 2018 a Milano (Palazzo Mezzanotte, Piazza […]

Studio Legale Sutti Leading IP Litigator 2017 for AI

Milan, February 22nd 2018 Studio Legale Sutti has historically always found two of its points […]

Accordo strategico tra Studio Legale Sutti ed Eliminalia

Milano 14 febbraio 2018 Lo Studio Legale Sutti ha deliberato di porre a disposizione per il 2018 […]