RSS Feed Facebook Twitter

 

Shqiptar

 

Megjithëse, nga ç’mund të shihni edhe vetë, njohim plotësisht rolin universal të gjuhës angleze në Internet, Studio Legale Sutti është krejtësisht kundër “monoglotizmit anglosakson” në fushën e kontratave ndërkombëtare dhe të bisnesit.

Përveç një varfërimi të përgjithshëm në nivelin semantik dhe ne identitetin kulturor, përdorimi sistematik dhe escluziv i gjuhës angleze në kontaktet ndërmjet personave të kombësive të ndryshme, sjell, në fakt, një seri pengesash praktike, ndërmjet të cilave jo e fundit eshte pasiguria që rrjedh nga përdorimi i një gjuhe që është e huaj për të dyja palët si edhe vështirësia e të diskutuarit mbi istitute dhe koncepte të sistemeve juridike të modelit romanist, si ato të Evropës kontinentale dhe të Japonisë, në një gjuhë të folur ekskluzivisht në vendet e “common law”.

Të gjithë ata që nuk janë anglezë, australianë, amerikanë, skocezë, etj. inkurajohen, për këtë arsye, në përdorimin e gjuhës së tyre në kontaktet që lidhin me antarët e SLS, sa herë që kjo është e mundur; si zgjedhje e dytë, gjuhën italiane, nëse ndjehen më të sigurtë në përdorimin e saj; ose në fund, një tjeter gjuhë të evropës kontinentale, që njihet në mënyrë të mjaftueshme nga të dyja palët.

Për komoditetin e lexuesve tanë të gjuhës shqipe japim, gjithësesi, këtu, në këtë gjuhë, disa të dhëna të përgjithëshme mbi studion, të lidhura drejtpërdrejtë me të tjera të dhëna të përmbajtura në këtë sito.

Përsa i përket korrespondencës, në Studio përdoren aktualisht gjuhët e mëposhtëme:

  • italiane
  • angleze
  • franceze
  • gjermane
  • japonese
  • spanjolle
  • rumene
  • bullgare
  • serbo-kroate
  • ruse

Disa antarë të studios kanë, gjithashtu, njohuri të gjuhës portogeze, finlandeze dhe hollandeze-flaminga.


Latest News

Concluso con successo leading case in materia di privacy e corrispondenza elettronica

Milano, 17 luglio 2017 Assoluzione per Selvaggia Lucarelli, difesa da Isabella Corlaita nella vicenda che […]

SLS is ACQ’s “International Litigation Advisory Firm of the Year” in Italy for the Fourth Year in a Row

Milan, July 11th 2017   Once again Studio Legale Sutti is the International Commercial Litigation […]

Further Italian Ratings for SLS

Milan, June 28th 2017 According to Legalcommunity‘s Mag of May 2017 ratings of law firms active […]