sutti_logo_re-logo-mark-full-color-rgb-864px@72ppi

SLS Bulgarian Partner Running For Mayor in Sofia

Sofia, 10-10-2019

Адв. Цветелина Димитрова Узунова, местен партньор на Studio Legale Sutti в България, прие предложението на ПП „Възраждане” да се кандидатира за кмет на район Люлин в гр. София на следващите избори, които ще се състоят на 27/10/2019. Адвокатската кантора би желала да изрази своята пълна подкрепа и да отправи най-добри пожелания за тази битка в период действително труден за България , както и за други европейски държави.

***

Tzvetelina Dimitrova Uzunova, local partner in charge of Studio Legale Sutti‘s practice in Bulgaria, has accepted the nomination of the party ”Vazrazhdane” to run for mayor of the region Liulin of the city of Sofia. Studio Legale Sutti would like to express its full support and its best wishes in this endeavour, in a period difficult indeed for Bulgaria as it is for other European countries.

 

Right Menu Icon