RSS Feed Facebook Twitter

 

Norsk

 

Även om vi till fullo anser engelska vara det “officiella” språket för Internet, motsätter sig Studio Legale Sutti starkt “Anglo-Monoglottism” i dess affärsförbindelser.

Förutom en förlust av kulturell rikedom och mångfald innebär användandet av engelska mellan personer som ej har det som sitt modersmål ett antal svårigheter. Framförallt medför det osäkerheter och brist på precision, som uppstår vid användandet av ett “tredje” språk och vid diskussion av begrepp inom romersk rätt på ett språk som i princip endast utgör modersmål i länder tillhörande den angloamerikanska rättstraditionen.

Om Ni varken är från England, Skottland, Amerika eller Australien, etc., uppmuntrar vi Er att, om det är praktiskt möjligt, använda Ert modersmål vid kontakt med Studio Legale Suttis medarbetare. Ett alternativ är, om Ni är bekant och känner Er bekväm med vårt språk, italienska eller slutligen ett annat kontinentaleuropeiskt språk som behärskas tillräckligt bra av båda parter.

För våra svenskspråkiga läsare finns här en kort, allmän beskrivning över byråns struktur och verksamhet tillgänglig på svenska.

För närvarande kan Ni korrespondera med Studio Legale Sutti på följande språk:

Några av våra medarbetare har även tagit kurser i Portugisiska, och Holländska.


Latest News

Stefano Sutti a “Diritto al futuro”

Milano, 25 luglio 2018   Intervista a Stefano Sutti – Senior Partner Studio Legale Sutti […]

La collaborazione SLS-Ealixir su Legalcommunity

19 luglio 2018 Legalcommunity ha riportato la notizia della collaborazione strategica stretta dallo Studio Legale Sutti con Ealixir […]

L’accordo strategico SLS-Ealixir su Affari Italiani

Milano, 18 luglio 2018 Un altro articolo sull’accordo siglato dallo  Studio Legale Sutti con Ealixir Italia pubblicato da Affari […]