RSS Feed Facebook Twitter

 

Norsk

 

Även om vi till fullo anser Engelska vara det “officiella” språket för Internet, motsätter sig Studio Legale Sutti starkt “Anglo-Monoglottism” i dess affärsförbindelser.

Förutom en förlust av kulturell rikedom och mångfald innebär användandet av Engelska mellan personer som ej har det som sitt modersmål ett antal svårigheter. Framförallt medför det osäkerheter och brist på precision, som uppstår vid användandet av ett “tredje” språk och vid diskussion av begrepp inom romersk rätt på ett språk som i princip endast utgör modersmål i länder tillhörande den angloamerikanska rättstraditionen.

Om Ni varken är från England, Skottland, Amerika eller Australien, etc., uppmuntrar vi Er att, om det är praktiskt möjligt, använda Ert modersmål vid kontakt med Studio Legale Suttis medarbetare. Ett alternativ är, om Ni är bekant och känner Er bekväm med vårt språk, Italienska eller slutligen ett annat kontinentaleuropeiskt språk som behärskas tillräckligt bra av båda parter.

För våra svenskspråkiga läsare finns här en kort, allmän beskrivning över byråns struktur och verksamhet tillgänglig på svenska.

För närvarande kan Ni korrespondera med Studio Legale Sutti på följande språk:

Några av våra medarbetare har även tagit kurser i Portugisiska, och Holländska.


Latest News

SLS tra i “Top 20” italiani

Milano, 22 maggio 2017 Anche quest’anno lo Studio Legale Sutti, secondo i dati sul fatturato […]


SLS the Italian IP Winner for “Ones to Watch”

Milan, 18th May 2017   SLS‘s IP Department, headed by Simona Cazzaniga, is the “Ones […]


The Lawyer International: SLS is the Italian “Corporate & Commercial Litigation Law Firm of the Year”

09 May 2017, Milan The Lawyer International has nominated d Studio Legale Sutti “the Corporate & […]