RSS Feed Facebook Twitter

 

Galego

 

Ainda que recoñecemos totalmente a función de linguaxe universal asumida polo inglés en Internet, o Studio Legale Sutti é decididamente contrario ó “monolingüismo anglosaxón” no campo dos contactos internacionais e dos negocios.

A parte de conlevar un empobrecemento a nivel semántico e de identidade cultural, o uso sistemático e exclusivo do inglés nos contactos entre persoas de diferentes nacionalidades, conleva, de feito, un certo número de inconvintes prácticos, entre outros, e non soamente, a incerteza derivada do uso dun terceiro idioma respecto a ámba-las partes, e a dificultade de discutir sobre institucións e conceptos propios dos sistemas xurídicos de orixe romana, como os da Europa Continental e do Xapón, nunha lingua falada exclusivamente nos países de “common law”.

Tóda-las persoas que non sexan inglesas, australianas, norteamericanas, escocesas, etc., son, polo tanto arengadas a usa-lo seu propio idioma, sempre que sexa factible, nos contactos con mebros do SLS; tendo sempre a posibilidade de falar en italiano, no caso de que se sintan cómodos con ese idioma, ou finalmente nalgunha outra lingua da Europa Continental que sexa coñecida polos interlocutores.

Pódese atopar aquí máis información xeral relativa ó bufete en galego.

No relativo á correspondencia , o bufete está capacitado actualmente para traballar nestes idiomas:

  • italiano
  • inglés
  • francés
  • alemán
  • xaponés
  • español
  • rumano
  • búlgaro
  • ruso

Algúns membros do bufete coñecen tamén o portugués, galego e holandés/flamenco.


Latest News

Concluso con successo leading case in materia di privacy e corrispondenza elettronica

Milano, 17 luglio 2017 Assoluzione per Selvaggia Lucarelli, difesa da Isabella Corlaita nella vicenda che […]

SLS is ACQ’s “International Litigation Advisory Firm of the Year” in Italy for the Fourth Year in a Row

Milan, July 11th 2017   Once again Studio Legale Sutti is the International Commercial Litigation […]

Further Italian Ratings for SLS

Milan, June 28th 2017 According to Legalcommunity‘s Mag of May 2017 ratings of law firms active […]