RSS Feed Facebook Twitter

 

Český

 

Jak jste si mohli všimnout, plně respektujeme roli angličtiny jako hlavního jazyka Internetu. Studio Legale Sutti je však velmi proti “anglosaskēmu monoglotismu” v oblasti mezinārodních kontaktů a obchodních záležitostí.

Kromě přispívāní k ochuzovāní sémantiky a kulturních identit ve svém důsledku, systematickē a výlučné užívāní anglického jazyka v kontaktech mezi osobami rozličných národností, způsobuje ve skutečnosti i jisté praktické nepříjemnosti, mezi kterými v neposlední řadě patří i nejistota pramenící z používání “třetího” jazyka ve vztahu k oboum stranám. Ztěžuje diskuzi o institutech a pojmech vlastních systémům vycházejících z Římského práva, jakými jsou právní systémy kontinentální Evropy a Japonska, v jazyce mluveném výlučně zeměmi “common law”.

Všichni ti, kteří nepochází z anglicky mluvících zemí, jsou proto velmi povzbuzováni ve svých kontaktech se zástupci Studio Legale Sutti používat svůj rodný jazyk pokaždé, jakmile to je prakticky možné. Jako alternativa se jim nabízí používání italštiny či dokonce jiného jazyka kontinentální Evropy, pokud je oba partneři dostatečně ovládají.

Z důvodu dostupnosti informací o právních službách SLS českým potenciálním klientům, nabízíme zde proto některé informace týkající se naší advokátní kanceláře také v češtině.

Co se týká korespondence, SLS disponuje v současné době těmito jazyky:

  • italština
  • angličtina
  • francouzština
  • němčina
  • japonština
  • španělština
  • rumunština
  • bulharština
  • srbochorvatština
  • ruština

Někteří zaměstnanci SLS disponují znalostmi portugalského, albánského, holandského a vlámského jazyka.


Latest News

“Tutela del Design e del Designer” by Simona Cazzaniga al Politecnico, video

Milano 20 settembre 2017 Presentazione del corso “Tutela del Design e del Designer” per l’anno […]

Apertura dell’anno accademico in Statale Milano con Stefano Sutti

Milano, 11 settembre 2017 Presso la sede di via Conservatorio della facoltà di scienze politiche, […]

Stefano Sutti Meets Dr. Isa Kantalari

26th August 2017, Tehran Stefano Sutti, SLS’s senior partner, during his recent meeting in Tehran […]