RSS Feed Facebook Twitter

 

Český

 

Jak jste si mohli všimnout, plně respektujeme roli angličtiny jako hlavního jazyka Internetu. Studio Legale Sutti je však velmi proti “anglosaskēmu monoglotismu” v oblasti mezinārodních kontaktů a obchodních záležitostí.

Kromě přispívāní k ochuzovāní sémantiky a kulturních identit ve svém důsledku, systematickē a výlučné užívāní anglického jazyka v kontaktech mezi osobami rozličných národností, způsobuje ve skutečnosti i jisté praktické nepříjemnosti, mezi kterými v neposlední řadě patří i nejistota pramenící z používání “třetího” jazyka ve vztahu k oboum stranám. Ztěžuje diskuzi o institutech a pojmech vlastních systémům vycházejících z Římského práva, jakými jsou právní systémy kontinentální Evropy a Japonska, v jazyce mluveném výlučně zeměmi “common law”.

Všichni ti, kteří nepochází z anglicky mluvících zemí, jsou proto velmi povzbuzováni ve svých kontaktech se zástupci Studio Legale Sutti používat svůj rodný jazyk pokaždé, jakmile to je prakticky možné. Jako alternativa se jim nabízí používání italštiny či dokonce jiného jazyka kontinentální Evropy, pokud je oba partneři dostatečně ovládají.

Z důvodu dostupnosti informací o právních službách SLS českým potenciálním klientům, nabízíme zde proto některé informace týkající se naší advokátní kanceláře také v češtině.

Co se týká korespondence, SLS disponuje v současné době těmito jazyky:

  • italština
  • angličtina
  • francouzština
  • němčina
  • japonština
  • španělština
  • rumunština
  • bulharština
  • srbochorvatština
  • ruština

Někteří zaměstnanci SLS disponují znalostmi portugalského, albánského, holandského a vlámského jazyka.


Latest News

Lo SLS promuove Master in “Diritto ed economia degli scambi internazionali” a Verona

Milano, 06 novembre 2017 Lo Studio Legale Sutti è lieto di annunciare il nuovo Master in […]

Mock trial sugli standard protetti da brevetto

Torino, 30 ottobre 2017 Lo Studio Legale Sutti è oggi impegnato nel processo dimostrativo organizzato […]

Stefano Sutti introduce il seminario “Design Law” in Statale

Milano, 23 ottobre 2017 Domani martedì 24/10/2017 alle 14:30, all’Università Statale di Milano, facoltà di […]