RSS Feed Facebook Twitter

 

Český

 

Jak jste si mohli všimnout, plně respektujeme roli angličtiny jako hlavního jazyka Internetu. Studio Legale Sutti je však velmi proti “anglosaskēmu monoglotismu” v oblasti mezinārodních kontaktů a obchodních záležitostí.

Kromě přispívāní k ochuzovāní sémantiky a kulturních identit ve svém důsledku, systematickē a výlučné užívāní anglického jazyka v kontaktech mezi osobami rozličných národností, způsobuje ve skutečnosti i jisté praktické nepříjemnosti, mezi kterými v neposlední řadě patří i nejistota pramenící z používání “třetího” jazyka ve vztahu k oboum stranám. Ztěžuje diskuzi o institutech a pojmech vlastních systémům vycházejících z Římského práva, jakými jsou právní systémy kontinentální Evropy a Japonska, v jazyce mluveném výlučně zeměmi “common law”.

Všichni ti, kteří nepochází z anglicky mluvících zemí, jsou proto velmi povzbuzováni ve svých kontaktech se zástupci Studio Legale Sutti používat svůj rodný jazyk pokaždé, jakmile to je prakticky možné. Jako alternativa se jim nabízí používání italštiny či dokonce jiného jazyka kontinentální Evropy, pokud je oba partneři dostatečně ovládají.

Z důvodu dostupnosti informací o právních službách SLS českým potenciálním klientům, nabízíme zde proto některé informace týkající se naší advokátní kanceláře také v češtině.

Co se týká korespondence, SLS disponuje v současné době těmito jazyky:

  • italština
  • angličtina
  • francouzština
  • němčina
  • japonština
  • španělština
  • rumunština
  • bulharština
  • srbochorvatština
  • ruština

Někteří zaměstnanci SLS disponují znalostmi portugalského, albánského, holandského a vlámského jazyka.


Latest News

Concluso con successo leading case in materia di privacy e corrispondenza elettronica

Milano, 17 luglio 2017 Assoluzione per Selvaggia Lucarelli, difesa da Isabella Corlaita nella vicenda che […]

SLS is ACQ’s “International Litigation Advisory Firm of the Year” in Italy for the Fourth Year in a Row

Milan, July 11th 2017   Once again Studio Legale Sutti is the International Commercial Litigation […]

Further Italian Ratings for SLS

Milan, June 28th 2017 According to Legalcommunity‘s Mag of May 2017 ratings of law firms active […]