RSS Feed Facebook Twitter

 

Český

 

Jak jste si mohli všimnout, plně respektujeme roli angličtiny jako hlavního jazyka Internetu. Studio Legale Sutti je však velmi proti “anglosaskēmu monoglotismu” v oblasti mezinārodních kontaktů a obchodních záležitostí.

Kromě přispívāní k ochuzovāní sémantiky a kulturních identit ve svém důsledku, systematickē a výlučné užívāní anglického jazyka v kontaktech mezi osobami rozličných národností, způsobuje ve skutečnosti i jisté praktické nepříjemnosti, mezi kterými v neposlední řadě patří i nejistota pramenící z používání “třetího” jazyka ve vztahu k oboum stranám. Ztěžuje diskuzi o institutech a pojmech vlastních systémům vycházejících z Římského práva, jakými jsou právní systémy kontinentální Evropy a Japonska, v jazyce mluveném výlučně zeměmi “common law”.

Všichni ti, kteří nepochází z anglicky mluvících zemí, jsou proto velmi povzbuzováni ve svých kontaktech se zástupci Studio Legale Sutti používat svůj rodný jazyk pokaždé, jakmile to je prakticky možné. Jako alternativa se jim nabízí používání italštiny či dokonce jiného jazyka kontinentální Evropy, pokud je oba partneři dostatečně ovládají.

Z důvodu dostupnosti informací o právních službách SLS českým potenciálním klientům, nabízíme zde proto některé informace týkající se naší advokátní kanceláře také v češtině.

Co se týká korespondence, SLS disponuje v současné době těmito jazyky:

  • italština
  • angličtina
  • francouzština
  • němčina
  • japonština
  • španělština
  • rumunština
  • bulharština
  • srbochorvatština
  • ruština

Někteří zaměstnanci SLS disponují znalostmi portugalského, albánského, holandského a vlámského jazyka.


Latest News

La difesa di Grum da parte dello Studio Legale Sutti

Milano, 17 gennaio 2018 La video-intervista rilasciata da Stefano Sutti a Law Talks in merito al […]

Lo Studio Legale Sutti interviene sul sequestro del caracat

Milano, 13 gennaio 2018 In una tragica storia italiana, ieri mattina giovedì 11/01/2018 i carabinieri […]

Livia Oglio al Master su Economia e Diritto degli Scambi Internazionali

Verona, 13 dicembre 2018 Oggi lezione di Livia Oglio al Master su Economia e Diritto […]