RSS Feed Facebook Twitter

 

Český

 

Jak jste si mohli všimnout, plně respektujeme roli angličtiny jako hlavního jazyka Internetu. Studio Legale Sutti je však velmi proti “anglosaskēmu monoglotismu” v oblasti mezinārodních kontaktů a obchodních záležitostí.

Kromě přispívāní k ochuzovāní sémantiky a kulturních identit ve svém důsledku, systematickē a výlučné užívāní anglického jazyka v kontaktech mezi osobami rozličných národností, způsobuje ve skutečnosti i jisté praktické nepříjemnosti, mezi kterými v neposlední řadě patří i nejistota pramenící z používání “třetího” jazyka ve vztahu k oboum stranám. Ztěžuje diskuzi o institutech a pojmech vlastních systémům vycházejících z Římského práva, jakými jsou právní systémy kontinentální Evropy a Japonska, v jazyce mluveném výlučně zeměmi “common law”.

Všichni ti, kteří nepochází z anglicky mluvících zemí, jsou proto velmi povzbuzováni ve svých kontaktech se zástupci Studio Legale Sutti používat svůj rodný jazyk pokaždé, jakmile to je prakticky možné. Jako alternativa se jim nabízí používání italštiny či dokonce jiného jazyka kontinentální Evropy, pokud je oba partneři dostatečně ovládají.

Z důvodu dostupnosti informací o právních službách SLS českým potenciálním klientům, nabízíme zde proto některé informace týkající se naší advokátní kanceláře také v češtině.

Co se týká korespondence, SLS disponuje v současné době těmito jazyky:

  • italština
  • angličtina
  • francouzština
  • němčina
  • japonština
  • španělština
  • rumunština
  • bulharština
  • srbochorvatština
  • ruština

Někteří zaměstnanci SLS disponují znalostmi portugalského, albánského, holandského a vlámského jazyka.


Latest News

Stefano Sutti al convegno di Eliminalia il 9 marzo

Milano, 1 marzo 2018 Stefano Sutti, venerdì 9 marzo 2018 a Milano (Palazzo Mezzanotte, Piazza […]

Studio Legale Sutti Leading IP Litigator 2017 for AI

Milan, February 22nd 2018 Studio Legale Sutti has historically always found two of its points […]

Accordo strategico tra Studio Legale Sutti ed Eliminalia

Milano 14 febbraio 2018 Lo Studio Legale Sutti ha deliberato di porre a disposizione per il 2018 […]