RSS Feed Facebook Twitter

 

Български

 

Както виждате, ние напълно признаваме пьрвостепенната роля на английския език в Интернет – общността, докато в сьщото време Studio Legale Sutti категорично се противопоставя на “англосаксонския моноглотологизьм” в областта на международните отношения и бизнеса.

Освен ограничените му вьзможности на семантично ниво и по отношение на проява на културната идентичност, изключителното и систематично използване на английски език между хора с различна националност води до редица неудобства.

Такива не на последно място са колебанията и липсата на прецизост при използването на ” Ш – ти” за страните език и по – специално трудността да се борави с правни институти, понятия и концепции характерни за правни системи изградени на основата на Римското прво посредством език говорим почти изключително и само в дьржавите на Общото (обичайно) право.

Поради всичко това горещо насърчаваме всички вас, които не сте англичани, шотландци, американци, австралийци и т.н. да използвате при контактите си с членовете на Studio Legale Sutti вашия роден език, когато това е практично или на второ място италиански език в случай, че намирате използването му за вьзможно и удоволетворяващо. Бихте могли да се обрьщате кьм нас и на някой от другите европейски езици, стига той да е добре познат и на двете страни.

С оглед удобството на българските ни читатели, имаме удоволствието да предоставим тук обща информация за нашата юридическа практика на български език.

При това положение понастоящем бихте могли да адресирате кореспонденцията си кьм Фирмата на някои от следните езици:

  • Италиански
  • Английски
  • Френски
  • Немски
  • Японски
  • Испански
  • Румьнски
  • Български
  • Русски

Някои от нашите членове са завьршили курсове по португалски, датски.


Latest News

Studio Legale Sutti per LIFENET nella stampa

Milano, 12 ottobre 2017 Varie fonti della stampa italiana hanno ripreso la notizia del completamento […]

Lo Studio Legale Sutti nella realizzazione di un complesso ospedaliero in Senegal

Milano, 9 ottobre 2017   Con il collaudo definitivo di lunedì 9 ottobre 2017, vengono […]

Stefano Sutti sulla nuova sede dell’Associazione Culturale Italo-Russa Stravinsky Russkie Motivi

Milano, 3 ottobre 2017 Nel corso del concerto “I virtuosi di Stravinsky” organizzato dall’Associazione Culturale […]