RSS Feed Facebook Twitter

 

Български

 

Както виждате, ние напълно признаваме пьрвостепенната роля на английския език в Интернет – общността, докато в сьщото време Studio Legale Sutti категорично се противопоставя на “англосаксонския моноглотологизьм” в областта на международните отношения и бизнеса.

Освен ограничените му вьзможности на семантично ниво и по отношение на проява на културната идентичност, изключителното и систематично използване на английски език между хора с различна националност води до редица неудобства.

Такива не на последно място са колебанията и липсата на прецизост при използването на ” Ш – ти” за страните език и по – специално трудността да се борави с правни институти, понятия и концепции характерни за правни системи изградени на основата на Римското прво посредством език говорим почти изключително и само в дьржавите на Общото (обичайно) право.

Поради всичко това горещо насърчаваме всички вас, които не сте англичани, шотландци, американци, австралийци и т.н. да използвате при контактите си с членовете на Studio Legale Sutti вашия роден език, когато това е практично или на второ място италиански език в случай, че намирате използването му за вьзможно и удоволетворяващо. Бихте могли да се обрьщате кьм нас и на някой от другите европейски езици, стига той да е добре познат и на двете страни.

С оглед удобството на българските ни читатели, имаме удоволствието да предоставим тук обща информация за нашата юридическа практика на български език.

При това положение понастоящем бихте могли да адресирате кореспонденцията си кьм Фирмата на някои от следните езици:

  • Италиански
  • Английски
  • Френски
  • Немски
  • Японски
  • Испански
  • Румьнски
  • Български
  • Русски

Някои от нашите членове са завьршили курсове по португалски, датски.


Latest News

Stefano Sutti al convegno di Eliminalia il 9 marzo

Milano, 1 marzo 2018 Stefano Sutti, venerdì 9 marzo 2018 a Milano (Palazzo Mezzanotte, Piazza […]

Studio Legale Sutti Leading IP Litigator 2017 for AI

Milan, February 22nd 2018 Studio Legale Sutti has historically always found two of its points […]

Accordo strategico tra Studio Legale Sutti ed Eliminalia

Milano 14 febbraio 2018 Lo Studio Legale Sutti ha deliberato di porre a disposizione per il 2018 […]