RSS Feed Facebook Twitter

 

Български

 

Както виждате, ние напълно признаваме пьрвостепенната роля на английския език в Интернет – общността, докато в сьщото време Studio Legale Sutti категорично се противопоставя на “англосаксонския моноглотологизьм” в областта на международните отношения и бизнеса.

Освен ограничените му вьзможности на семантично ниво и по отношение на проява на културната идентичност, изключителното и систематично използване на английски език между хора с различна националност води до редица неудобства.

Такива не на последно място са колебанията и липсата на прецизост при използването на ” Ш – ти” за страните език и по – специално трудността да се борави с правни институти, понятия и концепции характерни за правни системи изградени на основата на Римското прво посредством език говорим почти изключително и само в дьржавите на Общото (обичайно) право.

Поради всичко това горещо насърчаваме всички вас, които не сте англичани, шотландци, американци, австралийци и т.н. да използвате при контактите си с членовете на Studio Legale Sutti вашия роден език, когато това е практично или на второ място италиански език в случай, че намирате използването му за вьзможно и удоволетворяващо. Бихте могли да се обрьщате кьм нас и на някой от другите европейски езици, стига той да е добре познат и на двете страни.

С оглед удобството на българските ни читатели, имаме удоволствието да предоставим тук обща информация за нашата юридическа практика на български език.

При това положение понастоящем бихте могли да адресирате кореспонденцията си кьм Фирмата на някои от следните езици:

  • Италиански
  • Английски
  • Френски
  • Немски
  • Японски
  • Испански
  • Румьнски
  • Български
  • Русски

Някои от нашите членове са завьршили курсове по португалски, датски.


Latest News

Stefano Sutti su finanziamento e risarcimento dei costi processuali

Milano, 28 luglio 2017 Sul numero di luglio-agosto 2017 di Legal Stefano Sutti fa il […]

Concluso con successo leading case in materia di privacy e corrispondenza elettronica

Milano, 17 luglio 2017 Assoluzione per Selvaggia Lucarelli, difesa da Isabella Corlaita nella vicenda che […]

SLS is ACQ’s “International Litigation Advisory Firm of the Year” in Italy for the Fourth Year in a Row

Milan, July 11th 2017   Once again Studio Legale Sutti is the International Commercial Litigation […]