RSS Feed Facebook Twitter

 

Български

 

Както виждате, ние напълно признаваме пьрвостепенната роля на английския език в Интернет – общността, докато в сьщото време Studio Legale Sutti категорично се противопоставя на “англосаксонския моноглотологизьм” в областта на международните отношения и бизнеса.

Освен ограничените му вьзможности на семантично ниво и по отношение на проява на културната идентичност, изключителното и систематично използване на английски език между хора с различна националност води до редица неудобства.

Такива не на последно място са колебанията и липсата на прецизост при използването на ” Ш – ти” за страните език и по – специално трудността да се борави с правни институти, понятия и концепции характерни за правни системи изградени на основата на Римското прво посредством език говорим почти изключително и само в дьржавите на Общото (обичайно) право.

Поради всичко това горещо насърчаваме всички вас, които не сте англичани, шотландци, американци, австралийци и т.н. да използвате при контактите си с членовете на Studio Legale Sutti вашия роден език, когато това е практично или на второ място италиански език в случай, че намирате използването му за вьзможно и удоволетворяващо. Бихте могли да се обрьщате кьм нас и на някой от другите европейски езици, стига той да е добре познат и на двете страни.

С оглед удобството на българските ни читатели, имаме удоволствието да предоставим тук обща информация за нашата юридическа практика на български език.

При това положение понастоящем бихте могли да адресирате кореспонденцията си кьм Фирмата на някои от следните езици:

  • Италиански
  • Английски
  • Френски
  • Немски
  • Японски
  • Испански
  • Румьнски
  • Български
  • Русски

Някои от нашите членове са завьршили курсове по португалски, датски.


Latest News

La difesa di Grum da parte dello Studio Legale Sutti

Milano, 17 gennaio 2018 La video-intervista rilasciata da Stefano Sutti a Law Talks in merito al […]

Lo Studio Legale Sutti interviene sul sequestro del caracat

Milano, 13 gennaio 2018 In una tragica storia italiana, ieri mattina giovedì 11/01/2018 i carabinieri […]

Livia Oglio al Master su Economia e Diritto degli Scambi Internazionali

Verona, 13 dicembre 2018 Oggi lezione di Livia Oglio al Master su Economia e Diritto […]