sutti_logo_re-logo-mark-full-color-rgb-864px@72ppi

Suomi

Studio Legale Sutti on toiminut yrityksille suunnattujen oikeudellisten palvelujen alalla jo viisikymmentä vuotta. 1993 se sulautui asianajotoimisto Monti & Partnersiin, jolla oli jo tuolloin takanaan pitkä historia – Monti & Partner aloitti toimintansa 1927 – oikeudellisten palvelujen tarjoamisessa.

Nykyään toiminta on jaettu kolmeen eri osastoon, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään ja joiden erikoistumisalueet on kuvailtu alla. Kaikki palvelut on laajennettu myös Bulgariaan, Serbia-Montenegroon ja Romaniaan; olemme avanneet toimistot Sofiassa, Belgradissa ja Bukarestissa.

**KAUPPAOIKEUDEN OSASTO**

 • kauppasopimukset (neuvonta, sopimusten laadinta, avustaminen neuvotteluissa Italiassa ja ulkomailla) sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit, niin valtiollisissa kuin välimiesoikeudellisissakin tuomioistuimissa;
 • yhtiöoikeus, rahoitus- ja rahoitusmarkkinaoikeus (mukaanlukien fuusiot, yrityskaupat, konsernien uudelleenjärjestelyt, Corporate Finance, ulkomaisten tytäryhtiöiden perustaminen, pörssiin listautumiset, leveraged ja management buy-out ja näihin liittyvät due diligence-toimet);
 • jakelusopimukset (agentti-, jakelu- franchisingsopimukset jne.);
 • auditing, työturvallisuuskysymykset, henkilötietojen käsittely yrityksissä:
 • kansainvälinen kauppa ja tullimuodollisuudet;
 • urakat, grynderisopimukset, teollisuuden joint-venturet;
 • liikehuoneistojen vuokrat ja kiinteistökaupat;
 • yritysten vahingonkorvaus- ja tuotevastuu;
 • e-commerce; sekä B2B että B2C;
 • insolvenssioikeus ja saatavien perintä; tähän tarkoitukseen meillä on laaja yhteistyökumppanien verkosto koko Italiassa, Bulgariassa ja Jugoslaviassa;
 • meri- ja kuljetusoikeus; tällä oikeudenalalla toimintamme koordinoidaan Genovan toimipisteestämme;
 • yritysten verosuunnittelu ja verotuspäätosten riitauttaminen; toimistossamme työskentelee asianajajien lisäksi ekonomeja ja tilintarkastajia;
 • ympäristöoikeus, energiaoikeus, polttoaineisiin liittyvät oikeudelliset ongelmat;
 • valkokaulusrikollisuus.

**IMMATERIAALI- JA KILPAILUOIKEUDEN OSASTO**

 • hyödyllisyysmalli- ja patenttioikeudet;
 • tavaramerkkioikeus;
 • tekijänoikeudet; erityisesti suunnittelun, muodin ja softwaren aloilla;
 • lisenssisopimukset, teknologian siirrot ja joint-venturet, merchandising, franchising;
 • tiedotusväline- ja mainontaoikeus;
 • kilpailuoikeus ja antitrust, mukaanlukien prosessit markkinatuomioistuimessa ja Euroopan Yhteisöjen viranomaisissa ja tuomioistuimissa;
 • tietotekniikka- ja telekommunikaatio-oikeus
 • immateriaalioikeuksien rikosoikeudellinen suoja

Vuodesta 1994 saakka olemme palvelleet myös tavaramerkkien rekisteröinnissä, patenttihakemuksissa, hakemusten uudistamisissa jne. Toimistossamme on asianajajia, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi nimikkeillä patent attorney tai patent liason agent. Sutti on tietääksemme Italian ainoa asianajotoimisto, joka tarjoaa tällaista asiantuntemusta in-house.

**TYÖIKEUDEN OSASTO**

 • työsuhteet;
 • joukkoirtisanomiset, lomautukset, liikkenluovutukset;
 • sosiaaliturvakysymykset;
 • kollektiivinen työoikeus;
 • työoikeuden rikosoikeudellinen osa;
 • corporate immigration.

**KANSAINVÄLISEN VERO-OIKEUDEN OSASTO**

 • kansainvälistymiseen liittyvät verotuskysymykset;
 • e-business ja immateriaalioikeuksien verotus sekä niihin liittyvä verosuunnittelu;
 • yritysostoihin liittyvät verotuskysymykset Italiassa, Bulgariassa, Serbiassa ja Romaniassa;
 • muutoksenhaku viranomaispäätöksiin (mukaanlukien puolustus veropetoksissa) kaikissa em. valtioissa.

Yliopistojen puitteissa tapahtuva opetus ja tutkimus, joita eräät toimiston jäsenistä harjoittavat immateriaalioikeuden, kansainvälisen oikeuden, yhteisöoikeuden ja siviiliprosessioikeuden aloilla takaavat asiantuntemuksemme ajantasaisuuden. Useat toimiston jäsenistä ovat kirjoittaneet artikkeleita ja kirjoja kansallisen ja kansainvälisen oikeuden alalta. Useilla jäsenistä on lisäksi kokemusta ulkomailta.

Toimiston jäsenten henkilötiedot ovat esillä kaikissa tunnetuimmissa kansainvälisissä ammatillisissa vuosikirjoissa, mukaanlukien Martindale-Hubbel, International Consultants, International Law List, Simmons, jne. Eräillä toimiston jäsenillä tai yhteistyökumppaneilla on myös omat kotisivunsa (esimerkiksi Simona Cazzaniga, Giuliano Pennisi, Tito Ballarino). Toimiston kotisivuilla linkin Personal Memberships takana on listattu yhdistyksiä ja ammatillisia jarjestöjä, joihin toimiston jäseniä kuuluu.

Toimisto puolestaan on useiden organisaatioiden, yhdistysten ja kauppakamarien jäsen. Nämä löytyvät linkin Firm’s Memberships takaa.Toimistolla on Milanossa, Genovassa ja Roomassa toimivien keskuspaikkojen lisäksi kolme hajautettua toimistoa Lombardian maakunnassa: Abbiategrasson toimipiste, joka palvelee Milanon ja Pavian provinsseja, Monzan toimipiste, joka palvelee Monzaa ja Brianzaa, sekä Trescore Balnearion toimipiste Bergamon ja Brescian provvinsseja varten. Näiden lisäksi toimistolla on vuodesta 1992 edustustot Tokiossa ja Lontoossa, joissa on molemmissa digitaalinen kryptattu yhteys Italian toimistojen tietolähteisiin.

Mitä kansainvälisyyteen tulee, toimistoomme kuuluu mm. englantia, saksaa, ranskaa, espanjaa, japania, romaniaa, suomea, kuten myös luonnollisesti bulgariaa ja serbiaa, äidinkielenään puhuvia jäseniä, joilla on useimmiten huomattava kokemus kotivaltiostaan.

Pystymme siis hoitamaan yhteyksiä kaikilla yleisimmillä eurooppalaisilla kielillä ja pääasiallisilla kommunikointitavoilla (posti, kuriiri, puhelin, sähke, fax, Pc-fax, sähköposti käyttäen Internetiä, Compuserveä/Videoteliä ja videokonferenssia) yleisimpien digitaalisten ja analogisten välineiden avulla.

Toukokuusta 1989 saakka olemme julkaisseet neljännesvuosittain Newsletteriä, jossa kerromme uudistuksista ja uutuuksista, niin oikeuselämassä kuin toimistomme sisälläkin. Newsletter on ilmestynyt kesäkuusta 1991 saakka myos englanninkielisenä versiona, joka on suunnattu erityisesti ulkomaisille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Tässä on luettelo niistä lukuisista toimiston tai sen jäsenten artikkeleista – julkaistu niin italiaksi kuin muillakin kielillä- jotka ovat luettavissa Webissä.

Lisätietoja rekrytoinnista ja opiskelijoille sekä ulkomaalaisille suunnatuista harjoittelumahdollisuuksista löytyy linkistä Recruitment/Foreign Lawyers.

Right Menu Icon