sutti_logo_re-logo-mark-full-color-rgb-864px@72ppi

Română

Cabinetul – care în 1993 a fuzionat cu Monti & Partners, ce activa mai mult sau mai puţin în aceleaşi domenii încă din anul 1927 – este prezent deja de cincizeci de ani în domeniul general al serviciilor legale cu privire la Dreptul Afacerilor şi, în mod particular, în momentul de faţă, activitatea sa este împărţită în patru Departamente, care sunt în strânsă colaborare între ele – şi care sunt specializate în domeniile descrise mai jos. Aceste servicii au fost astfel ampliate cu ocazia deschiderii cabinetelor noastre in Sofia, Belgrad şi Bucureşti în ceea ce priveşte jurisdicţia și dreptul bulgar, iugoslav şi român, în afară de, desigur, cel italian.

**DEPARTAMENTUL DE DREPT COMERCIAL**

 • Contracte comerciale (consultanţă, redactarea contractelor, forma acestora, asistenţă în tratativele din Italia şi din străinătate) şi asistarea clientului în ceea ce priveşte orice cauză de litigiu judiciar şi arbitral;
 • Drept societar, bancar şi financiar, aici fiind cuprinse fuziunile, achiziţiile, încorporările, reorganizările de grupuri, deschiderea de filiale în străinătate, restructurările, IPOs, corporate finance, leverage şi management buy-outs şi în ceea ce priveşte operaţiile de două competenţe;
 • Comerţ internaţional şi dreptul vamal;
 • Antrepriza, contractele de consultanţă ştiinţifică şi tehnologică şi joint-ventures industrial;
 • Locaţiuni pentru exercitarea activăţii comerciale şi operaţiuni imobiliare;
 • Dreptul distribuţiei comerciale (agenţia, furnizare, franchising etc);
 • Dreptul asigurărilor;
 • Răspunderea civilă a societăţii şi răspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defect;
 • e-commerce, atât business-to-business cât şi business-to-consumer;
 • Recuperări de credite – domeniu în care avem o serie de colaboratori în toata Italia, precum şi în principalele oraşe europene;
 • Drept falimentar;
 • Drept maritim şi portuar, dreptul transporturilor – în aceste domenii, activitatea noastră este coordonată de către cabinetul din Genova;
 • Audit şi asistenţă în materie de protecţia muncii şi a locului de muncă, folosirea datelor personale în cadrul întreprinderii etc;
 • Drept şi contencios administrativ, dreptul mediului şi project financing;
 • Privatizările, cu privire în mod particular asupra celor din Europa de sud-est;
 • Drept penl comercial, cu privire în mod particular la jurisdicţiile italiană, sârbă şi română;
 • Corporate tax planning.

**DEPARTAMENTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI DE DREPTUL CONCURENTEI**

 • Brevete pentru modele şi invenţii;
 • Mărci şi semne distinctive, în general;
 • Dreptul de autor, în mod particular în domeniul protecţiei design-ului, a creaţilor de modă şi a software-ului;
 • Contracte de licenţă, transferuri de tehnologie, joint-venture tehnologic, merchandising, franchising;
 • Antitrust, aici fiind cuprinse procedurile în faţa AGCM, în faţa Autorităţii pentru concurența romăna şi în faţa autorităţiilor şi curţilor CEE;
 • Drepturile în ceea ce priveşte publicitatea şi drepturile mass-mediei, fiind cuprinse aici şi procedurile în faţa curţilor abilitate;
 • Concurenţa neloială;
 • Dreptul informatic, dreptul telecomunicații;
 • Aplicabilitatea normelor de drept penal în materie de proprietate intelectuală, contrafacerea.

În cursul anului 1994 au fost, de asemenea, introduse servicii complete de operaţii brevetuale (cercetări de anteriorităţi, depozitul de mărci, prezentări de cereri pentru obţinerea brevetului, reînnoiri de brevete etc) datorită contribuţiei specifice a profesioniştilor admişi ca agenţi “patent attorney” sau “patent liaison”, deoarece, din câte cunoaştem, suntem unicul cabinet de avocatura legal ce poate dispune “in-house” în Italia.

**DEPARTAMENTUL DE DREPTUL MUNCII**

 • Raporturi de muncă între subalterni şi colaboratori;
 • Relaţii industriale, procedura de trimitere în şomaj, accesul la ajutorul social, consultaţii privind delegarea activitaţii;
 • Dreptul protecţiei sociale şi contenciosul privitor la aceasta;
 • Legislaţia sindicală;
 • Aplicabilitatea normelor de drept penal în materie de dreptul muncii;
 • Corporate immigration.

**DEPARTAMENTUL DE FISCALITATE INTERNAŢIONALĂ APLICATĂ ŞI DREPT FISCAL**

 • Impozitare şi planificare fiscală internaţională;
 • Modalităţi de certificare fiscală italiană;
 • Contencios fiscal;
 • Drept penal fiscal.

Actualizarea profesională în domeniile de mai sus este garantată, printre altele, de activitatea universitară, didactică, sau de cercetare a membrilor cabinetului în materie de Dreptul proprietăţii intelectuale, Drept internaţional, Dreptul comerţului internaţional, Drept comunitar, Fiscalitate internaţională şi Procedură civilă, care a dus la publicarea a diverse articole importante. Alţi colaboratori ai Cabinetului au, în schimb, calificări profesionale în străinătate sau sunt admişi ca agenţi brevetuaţi sau comercialişti.

Datele personale, biografice şi de curriculum ale membrilor Cabinetului sunt disponibile în toate anuarele profesionale internaţionale principale, incluzând Martindale-Hubbel, International Consultants, DatenInfoService, Simons Europäisches Anwaltsverzeichnis etc. Unii dintre membrii şi colaboratorii a Cabinetului au o pagina proprie sau un site personal pe Web, cum ar fi Simona Cazzaniga, Giuliano Pennisi, Dubravka Kosic, Tito Ballarino. În pagina Personal Memberships sunt enumerate câteva asociaţii, organisme şi organizaţii profesionale din care aceştia fac parte.

Cabinetul, la răndul său, face parte din numeroase organizaţii, asociaţii şi Camere de comerţ, care sunt enumerate în pagina Firm’s Memberships.

În afară de sediile centrale milaneze şi de cele din Genova şi Roma, dispunem de alte trei sedii situate în Lombardia, respectiv în Abbiategrasso (MI), pentru zona de sud-vest a provinciei milaneze şi a celei paveze, în Monza, pentru Monza şi Brianza, şi în Trescore Balneario (BG) – pentru zonele bergamască şi bresciană; de asemenea, din 1992 dispune şi de două cabinete de reprezentare situate la Tokio şi, respectiv la Londra – dotate, printre altele, cu o reţea privată şi protejată, racordată la baza de date a cabinetelor din Italia şi care se află şi în legatură cu membrii Camerelor de comerţ italiene locale – al căror scop este exclusiv acela de a oferi asistenţă legală italiană (de asemenea, dupa necesitaţi, bulgară, sârbă şi română) pe loc.

În ceea ce priveşte raporturile internaţionale avem avantajul prezenţei în staff-ul nostru a numeroşi profesionişti care au ca limbă maternă una din urmatoarele: engleză, germană, franceză, spaniolă, japoneză, sau finlandeză (şi mai mult, desigur, bulgară, sârbă-croată, şi română) şi, în mod normal, cu experienţă însemnata în juridicţiile ţărilor din care provin.

Oricum suntem în măsură să gestionăm raporturile şi contactele, şi să facem schimb de informaţii în cele mai însemnate limbi europene prin principalele căi de comunicaţie (poştă, curier expres, telefon, telefax/pcfax, poştă electronică, videoconferinţă) şi prin toate suporturile de memorizare, digitale şi analogice.

Din luna mai 1989 contactele cu clienţii Cabinetului sunt evidenţiate şi prin publicarea unei Newsletter cu apariţie trimestrială care conţine comunicări şi ştiri cu caracter general şi care este răspadită prin intermediul poştei sau a email-ului. Din iunie 1991 această publicaţie apare şi într-o ediţie internaţională în limba engleză care este trimisă în mod special clienţilor şi corespondenţilor noştri străini. Numeroase alte lucrări în italiană sau în alte limbi semnate de Cabinet sau de către membrii săi, care sunt, în schimb,  accesibile în mod public pe web sau în altă parte, sunt enumerate aici.

Cerinţele de bază privitoare la procedura de angajare a noi profesionişti şi despre posibilităţiile de stagiu oferite studenţilor şi colegilor străini sunt disponibile în paginile “site”-ului la recrutare profesională.

Right Menu Icon