sutti_logo_re-logo-mark-full-color-rgb-864px@72ppi

Hrvatski

Studio Legale Sutti, osnovan je 1953, nakon što se spojio sa Monti & Partners, (takodje postoji u Milanu od 1927) postaju kompletna usluga u poslu, i jedna od najvecih nezavisnih firmi u Italiji. 2001 godine nakon što je primio partnere i saradnike iz Varadinov & Co. i osnovao kancelariju u Sofiji, postaje italijansko-bugarska praksa za sve svrhe. 2002 osniva takodje i kancelariju u Beogradu.

Aktivnost Studija je podeljena u tri departmana, koji medjusobno tesno saradjuju.

**ODELJENJE TRGOVINSKOG I KOMERC IJALNOG PRAVA**

 • Kompanijsko pravo, uklju čujuci i koropracije, IPOs, reorganizaciju grupa,integracija i sticanja, preuzimanja, snaga i menadžerstvo isplata (leverage and managment bay outs), i naravno otvaranje branši i zamenika u Italiji i Bugarskoj; kao i sve drugo vezano sa Corporate Finance (Finansije Korporacija) i bankarskim pravom
 • trgovinski ugovori (op šta pomoc, nacrti ugovora,forma pregovori u Italiji i inostranstvu, itd.) i bilo koja neophodna parnica pred sudovima ili arbitražom.
 • e-commerce, B2B i B2C;
 • agencija, distributerstvo i frančizing;
 • ugovori o gradjenju, High-Tech industrijski projekti i Joint-Ventures, odgovornost za proizvode.
 • pomorsko pravo, kancelarija u Djenovi se uglavnom bavi njime.
 • likvidacija, za koju u Italiji, Rumuniji i Bugarskoj imamo široku mrežu firmi sa kojim saradjujemo, stečajno pravo;
 • White Collars Crimes;
 • pravo gradjenja, pravo životne sredine, Real Estate and Commercial Property;
 • Project Finance, Public Procurements, i Compliance Issues.

**ODELJENJE INTELEKTUALNE SVOJINE I KOMPANIJSKOG PRAVA**

 • Legal IT, Communication & Computer Law;
 • ugovori o transferu tehnologije i davanju licence;
 • sporovi povodom patenata i modela;
 • robni znak, robni naziv, tehnologija i poznavanje robe;
 • nepoštena utakmica i antimonopol na nacionalnom nivou i u okviru EU;
 • autorsko pravo, sa naglaskom na pravnu zaštitu industijskog dizajna, modnog dizajna i softvera;
 • pravo reklamiranja i medija;
 • agencija za pružanje usluga povodom patenata i robnih marki.

**ODELJENJE OBLAST RADA I SLICNE OBLASTI**

 • radno pravo i sudska praksa radnog prava;
 • Directors Service Contracts, Manager Contracts;
 • Corporate Immigration;
 • pravo socijalne i penzijske zaštite;
 • privredni odnosi;
 • sindakalno pravo.

**ODELJENJE PORESKOG PRAVA**

 • Oporezivanje i internacionalno poresko planiranje;
 • Italijanska poreska sertfikacija;
 • Poreski sporovi;
 • Krivicno poresko pravo.

Profesionalno usavršavanje članova zagarantovano je inter alia, činjenicom da su mnogi od njih predavači na univerzitetima trgovinskog prava, prava intelektualne svojine, medjunarodnog prava i odeljenja za medjunarodnu trgovinu na pravnim fakultetima.

Dalje, mnogi članovi SLS su autori brojnih značajnijih tekstova i eseja čije su teme nacionalni i medjunarodni interesi, neki imaju diplome u tehnici (engineering) i kvalifikovani su da obavaljaju poslove kao savetnici za poreze, advokati u oblasti za patente; ili su prihvaceni u stranim jurisdikcijama.

Što se tiče medjunarodnih pitanja, mi smo u mogucnosti da obezbedimo domacim klijentima potpunu uslugu, kroz široku mrežu stranih saradnika, koja neprekidno raste i obnavlja se ,koristeci prednost da je maternji jezik mnogih kolega engleski, francuski, španski, srpski, ili rumunski, kao i činjenicu da imamo predstavništva u Tokiju, Londonu i Sofiji koja su dobro opremljena i povezana sa našom centralom putem point-to-point linka, kao i regionalne kancelarije koje se nalaze u Rimu, Djenovi, Monzi (MI), Abbiategrass-u (MI), i Trescore Balneario (BG).

Firma je clan Legal IT (Stručnjaci u prvnoj informatici), Ligue International pour l Etude de la Concurence, INDICAM (Institut za zaštitu robnih marki), Britanske privredne komore u Italiji, Japanske privredne komore u Italiji, Francuske privredne komore u Italiji, Američke privredne komore u Italiji, Nemačko-Italijanske privredne komore.

Spisak trenutnih partnera i saradnika SLS kao i sve relativne informacije koje se tiču biografija, profesionalnog dostignuca, i personalnog članstva mogu se naci i na svim važnijim medjunarodnim direktorijumima, u njihovim izdanjima ili kao Web edicije, uključujuci i Martindale-Hubbell, International Consultants, Legal 500, European Law Directory, Kime’s, American Banc Attorney’s Directory, International Law Directory, Simmons.

Mi smo u mogucnosti da radimo na slučajevima, dajemo savete i sprovodimo pregovore na svim glavnim evropskim jezicima, kroz sve uobičajene vidove komunikacije (ISDN, posta, dostava, telefax, modem, telex, teletex, videotex, elektronska posta na Internetu i na raznim komercijalnim provajderima, videokonferencije) ili na svim removeble storage mediums.

Od maja 1989 se objavljuje Newsletter koja sadrži podatke koji se odnose na firmu i novine u pravu. Od 1991 SLS objavljuje i kvartalno izdanje, i na engleskom, koje se dostavlja snail mail i/ili putem e-mail, koji bi vam redovno slali, a u kom možete da pronadjete dodatne detalje o našem radu.

Right Menu Icon